Astrofon21

Pokazatelji prostitucije u astrologiji – aspekti u natalnoj karti

Grčka reč za prostituciju je πόρνη (porn) izvedena od glagola pernemi (prodati). Engleska reč pornografija je izvedena iz grčke reči πόρνη. U drevnom grčkom društvu prostitucijom su se bavile i žene i muškarci. Žene koje su se bavile prostitucijom su često bile veoma poznate i uticajne i morale su da plaćaju poreze i nose prepoznatljive haljine. Neke, koje su bile poznate po lepoti su više naplaćivale svoje usluge.

Postojalo je više kategorija prostitucije, žene u statusu robova su mahom bile korišćene za seksualne usluge, među njima su čak bila i deca koju su roditelji napustili. One su imale svog robovlasnika koji im je ugovarao mušterije i to naplaćivao.

U drugu kategoriju spadaju žene koje više nisu robovi, stekle su određenu slobodu da samostalno odlučuju sa kim će spavati.

U treću kategoriju spadaju hetere, učene i veoma moćne žene, koje su pored seksualnih usluga mogle da se uključuju u rasprave sa učenim ljudima. Muškom prostitucijom su se mahom bavili mladići u adolescentnom periodu. Korisnici usluga i muške i ženske prostitucije su mahom bili muškarci.

U starom Rimu prostitucija je takođe bila rasprostranjena i legalna, a prostitucijom su se bavila oba pola, bez ikakvih moralnih neodobravanja ili sankcija, sve dok su umereno konzumirali seksualne aktivnosti. Iako je prostitucija smatrana dozvoljenom, posao prostitucije se smatrao sramnim. Prostitucijom su se mahom bavili robovi ili bivši robovi, kao i ljudi sa margine. Sve govori da su Rimljani imali ambivalentan stav prema prostituciji.

Takođe postojale su prostitutke koje su imale određeni status u društvu, a zaslužile su ga dobrim i moralnim delima i prostitutke koje su se samo bavile pružanjem seksualnih usluga. Između stare Grčke i Rima su postojale sličnosti u vezi sa činjenicom da su i robovi i napuštena deca bili pripremani za prostituciju, postojali su ljudi koji su se isključivo time bavili. U nekim slučajevima, prostitucija se koristila i kao vid pravne sankcije protiv slobodnih žena koje su bile umešane u neke kriminalne radnje.

U Japanu, tokom 17og veka, Edo perioda, su se pojavile otmene kurtizane nazvane oiran (u bukvalnom prevodu znači – moja starija sestra). Kurtizane nisu rangirane prema klasnom principu, utvrđenim rođenjem, već po nivou obrazovanja, lepoti, karakteru, sposobnostima.

Da bi devojka postala oiran morala je da prođe obuku aranžiranja cveća, ceremoniju čaja i kaligrafiju. Među oiran devojkama su postojale i taju devojke čiji su klijenti bili isključivo intelektualci. Pojavom gejša koje su praktikovale otvoreniji vid zabavljanja prosečnog posetioca završava se period oiran tradicije.

Status sličan statusu oiran u Japanu, u Indiji su imale tavai devojke (tawaif).

Tokom srednjeg veka Rimokatolička crkva nije priznavala prostituciju, ali ju je dozvoljavala kako bi sprečila veće zlo, kao što su silovanje, sodomija masturbacija

U 16. i 17. veku Crkva je htela u postpunosti da eliminiše prostituciju iz društva zbog bolesti koje su počele da se šire, ali u tome nije uspela, pa je na kraju počela da toleriše prostituciju kao manje zlo.

Vekovima kasnije prostitucija je počela da se razmatra sa pravnog aspekta, a pojavom feminizma i sa psihološkog i integrativnog aspekta ličnosti.

Iako danas imamo pojmove poput seks turizma i elitne prostitucije, gde se pretpostavlja da žene mahom dobrovoljno ulaze u tu priču i dalje postoji vid nasilja i eksploatacije ženskog tela i nipodištavanja integriteta žene. Muška prostitucija ne znači da ne postoji, ali svakako je manje vidljiva od ženske prostitucije.

Pokazatelji prostitucije u astrologiji

Da bismo razmatrali prostituciju u natalnoj karti moramo najpre uzeti u obzir motive i to pod uslovom da se prostitucija uzima kao sloboda izbora.

U tom slučaju osoba može pružati seksualne usluge, jer želi novac, dakle, čisto materijalni motivi. Drugi slučaj je da osoba pruža seksualne usluge, jer na taj način oseća neko ispunjenje i ima bolju sliku o sebi, pogotovo ako je na neki način bila zlostavljana u detinjstvu. I dok se materijalni motivi mahom odnose na novac, psiholoških motiva ima mnogo više, a često se dešava da ih osoba nije ni svesna.

Prostitucija u najčešćem broju slučajeva, ako je dobrovoljna, ima veze sa niskim samopouzdanjem, nedostatkom ljubavi prema sebi, ali i nesposobnošću da se ljubav oseti prema drugoj osobi. Obično je osoba na neki način lišena roditeljske ljubavi ili je doživela odbacivanje ili čak zlostavljanje. U većini situacija bi trebalo da obratimo pažnju na Mesec, u kom znaku se nalazi i kakve aspekte pravi, jer on najslikovitije opisuje kako se osoba oseća i da li može da se ponaša uravnoteženo ili ne.

Mesec predstavlja i našu prošlost i rano detinjstvo, pa je pokazatelj odnosa majke prema nama, kao i našeg doživljaja njene ljubavi. Mesec u teškim aspektima najčešće ka Saturnu daje veoma hladne i rezervisane osobe, kojima je seks jedan od načina da se osećaju dobro u vezi sa sobom. S tim u vezi, kako osoba ne može naći zadovoljstvo sa jednom osobom, jer ga ne može naći ni u sebi, stalno će menjati partnere, a u stalnoj potrazi za majčinskom ljubavlju. Slično će biti i sa Venerom.

Dakle, primarno, Mesec i Venera u hladnim znacima i teškim aspektima predstavljaju psihološko nezadovoljstvo, nedostatak ljubavi i samopouzdanja. Mars i Saturn u teškim aspektima donose neki vid zlostavljanja ili potrebu osobe da tokom seksualnih radnji bude agresivna i povređuje.

Aspekti sa Uranom ili Neptunom, obično govore o preteranoj idealizaciji ljubavi, preteranoj slobodi u emotivnim odnosima koja se najčešće manifestuje kroz orgije, a može govoriti i o seksualnim devijacijama ili fantazijama koje se ispunjavaju kroz seks. Pluton u aspektima ka ličnim planetama obično donosi metode gušenja, vezivanja i nekog oblika mučenja i gubitka svesti neposredno pre svršetka seksualnog čina.

No, da bi se o ovome pričalo potrebno je pogledati i položaj Marsa, jer on znači energiju, akciju, uzbuđenje i strast i Saturna, jer on označava restrikciju i nametanje discipline. Konkretno u ovoj plutonovskoj situaciji mučenja druge osobe, ego (Mars) se pokazuje kroz nametanje discipline, kazne (Saturn), a kroz vezivanje, ubijanje, gušenje (Pluton).

Najčešći aspekti i pozicije u natalnoj karti koji mogu govoriti o prostituciji su:
***Važno obaveštenje: iako se može desiti da imate većinu aspekata, ne znači da ćete se baviti prostitucijom, jer prostitucija je posledica i socijalnih i porodičnih uslova, a najviše slobodnog izbora čoveka***

-Venera u Devici. U znaku Device, Venera ume da doživi ljubav, ali kroz stalno preispitivanje, sumnju i preteranu analizu partnera i veze. S tim u vezi, sumnjičavost i strah od vezivanja poništavaju vrednost ljubavi, zato osoba često ljubav doživljava isključivo poslovno. U krajnjem slučaju, kako je Devica znak pomoći i žrtvovanja, ovo često znači da osoba žrtvuje svoju ljubav zbog nekog, pa kroz prostituciju pomaže drugima (kad već ne može sebi).

-Venera u vatrenim znacima može biti pokazatelj promiskuiteta, jer vatreni znaci vole pažnju, moć i dominaciju, a kako je Venera simbol ljubavi i požude, sasvim je sigurno da će se kroz seksualne aktivnosti ispoljavati potreba za pažnjom. Ovo ne znači da će svako ko ima Veneru u Ovnu, Lavu ili Strelcu biti promiskuitetan ili sklon prostituciji, ali svakako govori o njegovom seksualnom apetitu i šta ga privlači kod partnera. Takođe kod vatrenih znakova je prisutna potreba za takmičenjem, pokazivanjem i osvajanjem.

-Venera u aspektu sa Plutonom daje obično harizmatične ličnosti. I harmonični i neharmonični aspekti daju potrebu za dubokom transformacijom kroz seksualni čin, kao i harizmu, s tim da kod teških aspekata se može desiti da se kroz seksualni čin ispoljava grubost i mržnja, dok sa pozitivnim aspektima osoba želi da kroz prirodno povezivanje i osećanje ljubavi oseti transformaciju.

-Mars ili Venera ako su položeni u osmom polju. I ne zato što osmo polje odgovara simbolici seksa, što je česta zabluda u astrologiji, već zato što je 8 polje, polje drugih ljudi, a kako su Mars ili Venera položeni u tom polju to znači da je naša energija i strast ili potreba da budemo voljeni zavisna od drugih ljudi. Mars predstavlja životnu energiju, a Venera samovrednovanje, koje dosta zavisi od toga da li nas drugi ljudi vole i poštuju, da li nas prihvataju. U ovom slučaju, seksualnost osobe i koliko ona poštuje i voli sebe zavisi od toga koliko je poštuje i voli partner ili drugi ljudi. To bi značilo da je ovim osobama seks dokaz da su voljeni i prihvaćeni od drugih ili da nisu sigurni u nečiju ljubav dok ne uđu u seksualne odnose sa tom osobom, jer tako potvrđuju sebe (Venera) i svoj izgled, ego (Mars).

-Položaj Urana, Neptuna, Plutona u 8 polju govori opet o tendencijama ka drugim ljudima i o vezi sa novcem drugih ljudi, što je dobar pokazatelj prostitucije.

-Aspekti Meseca, Venere, Marsa sa Neptunom govore o zavisnosti od seksualnih aktivnosti. S tim da i harmonični i neharmonični aspekti mogu dovesti do prostitucije, ali kod neharmoničnih aspekata to može prerasti u zavisnost koju osoba teško kontroliše, dok kod harmoničnih aspekata osoba može svojevoljno da izabere prostituciju, jer na primer kroz nju nalazi inspiraciju ili seks smatra umetnošću.

-Aspekt Marsa sa Saturnom daje potentnost i pod stare dane, zdravu i održivu seksualnu energiju, koja u neharmoničnom aspektu može da postane brutalna, tiranijska, tlačiteljska, gde jedan partner pokazuje moć nad drugim.

-Neharmonični aspekti Merkura i Neptuna ili Merkura i Plutona daju psovanje, prljav govor u toku seksualnih aktivnosti ili prljave misli.

-Neharmonični aspekti Marsa i Venere obično govore o jakoj požudi i neobuzdanoj seksualnoj energiji kao i takmičenju, ljubav se vidi kroz nasilje ili se seksualni partneri percipiraju kao objekti prema kojima osoba nema nikakvu emociju.

-Aspekti Venere sa Jupiterom najčešće daju preterivanja. Ako je Jupiter simbol širenja i ekspanzije, a Venera simbol ljubavi i senzualnosti, onda njihova kombinacija može dati zavisnost od seksualnih aktivnosti i uživanja. Kada se pravilno kanališe, ovo je aspekt muzike, plesa, visokog obrazovanja. Ove osobe su veoma senzualne, imaju naglašene usne ili kukove, lepe i meke crte lica.

-Peto polje se odnosi na seksualne aktivnosti, pa će mnogo planeta u petom polju pokazati tendenciju ka flertu, zabavi, menjanju partnera. Međutim da bi se ovo potvrdilo, potrebno je pogledati i druge faktore. Na primer ako se na vrhu petog polja nalazi znak Strelca, a Jupiter je takođe u Ribama ili Strelcu i gradi kvadrat sa Venerom u Devici, onda možemo govoriti i to pod pretpostvakom, o promiskuitetnom ponašanju.

-Venera ili Mesec u Jarcu znače da se emocije jako teško pokazuju, odlažu se ili nisu prioritetne tokom seksualnih aktivnosti. Tačnije, osoba je sposobna da emocije ostavi po strani i da odnos sa drugom osobom posmatra isključivo poslovno.

Istraživanje
U istraživanju 166 natalnih karti, utvrđeno je da najčešći znakovi koji se javljaju u prostituciji su:

Jarac
Lav
Ovan
Rak
Vaga
Strelac
Najčešći znaci u kojima se Venera nalazila su:

Devica
Vodolija
Ovan
Strelac
Škorpija
Ribe
Polja u kojima su najčešće zastupljene pozicije Sunca, Meseca i Marsa su:

7 polje
8 polje
1 polje
10 polje
9 polje
5 polje
Najčešći aspekti koji su se javljali su:

Pluton u konjunkciji sa ascendentom
Mars u konjunkciji sa Saturnom
Mars u konjunkciji sa Neptunom
Venera u konjunkciji sa vrhom 7 polja
Neptun u konjunkciji sa vrhom 7 polja

Vid prostitucije koja je obrađivana u tekstu je zasnovana na slobodnom izboru osobe usled materijalnih i/ili psiholoških motiva. Nije se obrađivala prostitucija kao vid nasilja i eksploatacije žena. U tom slučaju, verovatno je da bi bila uključena i druga kombinacija aspekata. Takođe, ovim tekstom se ne obuhvata seksualna orijentacija osoba, niti je namera da se muškarac, odnosno žena prikazuju u bilo kakvom svetlu. Cilj je isključivo istorijski prikaz prostitucije, njen razvoj i pokazatelji prostitucije u natalnoj karti.

Seksualne aktivnosti i uopšteno prostitucija i dalje predstavljaju tabu, da li zbog religijskog koncepta koji je seks označio nečistim ili zbog tendencije današnjeg društva da prikazuje dvostruke moralne vrednosti, sa jedne strane mnogo eksplicitnih sadržaja te vrste, sa druge strane diskriminacija osoba koje se prostitucijom bave; možda je i zbog toga što se prostitucija povezuje sa polnim bolestima, te smatra prljavom.

Svakako, osobe koje se bave prostitucijom pod uslovom da su je izabrale svojom slobodnom voljom nisu manje vredne od drugih osoba. One su često pokazatelj da sistem i društvo ne čine dovoljno za pojedinca.

Seks predstavlja jedinu teritoriju na kojoj i žena i muškarac podjednako pokazuju svoju snagu i ranjivost, što je posebno privlačno, s obzirom da društvo zabranjuje muškarcu da pokaže ranjivost, a ženi snagu.

Seks je zato spoj društveno nespojivih elemenata koji jedino u svojoj tajnosti otkrivaju besmrtnost dve osobe.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rešenja Vašeg problema

Saznajte šta Vas očekuje u budućnosti.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK