Astrofon21

Hiron po astrološkim poljima i znacima (Tranzit: Venera-Hiron)

Ono što se zna o Hironu je da u natalnoj karti predstavlja tačku u kojoj smo najranjiviji, ali isto tako i mogućnost da se transformišemo. Simbolično, Hiron je učitelj, lekar, mudar čovek, astrolog, mentor koji je sposoban da životna iskustva okrene u svoju korist i iz njih nešto nauči. Mitološki, predstavlja kentaura koji je rođen besmrtan, ali kako je pogođen strelom u nogu u borbi sa Heraklom, trebalo je da trpi bolove dokle god je živ. Kako više nije mogao da trpi bol, zamolio je bogove da mu dozvole da umre umesto Prometeja. Hiron zato predstavlja mnogo toga, može predstavljati ranu koju pokušavamo da izlečimo, ali i mesto večitog bola i nelagodnosti. Prema Hironovom primeru vidimo zapravo da sva besmrtnost ovog sveta ne može da se meri sa trenutkom mira koji se dobija smrću, tačnije oslobađanjem od bola. Hiron je zato i vid otpuštanja i dopuštanja da se stvari dese same od sebe, pogotove one kojih se tako grčevito držimo… Ono što je interesantno je da je Hiron mogao da leči druge, ali nije mogao samog sebe.

Tamo gde se Hiron nalazi u natalnoj karti, označava mesto gde smo ranjeni, gde nam nešto nedostaje, ali i gde imamo najveću moć da pomognemo drugima. Međutim, kako nijedan čovek ne može da voli dok ne zavoli samog sebe, jer iz ljubavi proizilazi davanje, razumevanje, empatija, boravak Hirona po znacima predstavlja u stvari različite nivoe nedostatka ljubavi. Polja u kojima Hiron boravi će se onda odnositi na oblasti života u kojima smo nesigurni, ranjivi i otuđeni od sebe. I dokle god se budemo inkarnirali, Hiron će menjati znak i polje u natalnoj karti, jer celina kojoj teži pojedinac nastaje samo onda kada duša iskusi delove te celine tačnije svako polje i svaki znak natalnog horoskopa ponaosob.

Kao u ovom primeru, a zatim primetite u kom polju i kom znaku se nalazi Hiron. U Vašoj natalnoj karti se može nalaziti na drugom mestu i u drugom znaku sa drugačijim aspektima.

Da biste otrpilike dobili uvid u značenje Hirona u natalnoj karti trebalo bi da ispratite interpretaciju Hirona po znacima i poljima. Naravno, njegova interpretacija je mnogo složenija kada se radi u odnosu na natalnu kartu pojedinca. S tim u vezi, sledeća tumačenja shvatite uopšteno i kao uvod u značenje Hirona.

Hiron po astrološkim poljima

Hiron u prvom polju natalnog horoskopa će se odnositi na krize identiteta. Govori o počecima života same osobe, o ranama koje je doživela u tom periodu. To je harizma koja dolazi iz bola. Osoba sa ovom pozicijom može biti veoma sugestivna na druge. Harizma zato može biti iskorišćena kao manipulacija, a ne kao pomoć drugima, sve zavisi od svesti osobe.

Hiron u drugom polju se odnosi na krizu vrednosti i samopouzdanja. Osoba nije sigurna u šta da veruje. Ona sa ovom pozicijom uči kako da izgradi samopouzdanje i samopoštovanje. Ovo se odnosi i na izbore i odluke koje donosi. Treba da nauči da vrednuje svoje mišljenje i talente.

Hiron u trećem polju se odnosi na lečenje samog sebe koje dolazi preko komunikacije, putovanja, kontakta sa braćom ili sestrama. Osoba sebe otkriva kroz učenje, pisanje, male svakodnevne stvari, ali istovremeno ovde doživljava i probleme. Teško joj je da višu svest poveže sa svakodnevnim životom. Često će njene priče delovati za okolinu veoma zrelo i praktično, a da su na svakodnevnom nivou potpuno neupotrebljive.

Hiron u četvrtom polju znači da osoba otkriva svoju unutrašnju snagu kroz porodicu i svoje poreklo. Osoba može imati strahove da nije dovoljno voljena, da nikada neće imati svoju porodicu. Da bi osoba otkrila ko je, mora najpre da upozna svoju porodičnu prošlost i oprosti svojim roditeljima ono što im zamera.

Hiron u petom polju se odnosi na otkrivanje unutrašnje snage kroz kreativnost i talente, kroz podučavanje drugih, ljubav prema deci. Krize ovog polja se odnose na probleme sa ispoljavanjem sopstvene seksualnosti koja se može kretati u ektremima, ili je ima ili je nema uopšte. Osoba treba da nauči kako da ispoljava svoj unutrašnji potencijal tako što će se više baviti sobom i kvalitetnije ispunjavati svoje slobodno vreme. Hiron u petom polju može dati sportske lekare.

Hiron u šestom polju je zainteresovan ze lečenje i pronalaženje alternativnih rešenja i lekova koji će pomoći drugima. Ove osobe mogu intuitivno naslutiti na koji način treba da se leče i isto tako pomažu i sebi i ljudima u svojoj okolini. Međutim, mogu biti previše opterećeni čišćenjem, bolestima, ishranom…Hipohondrija.

Hiron u sedmom polju sebe i svoju isceliteljsku moć upoznaje kroz veze i kolektivno nesvesno, ne bi trebalo da dozvoli da ga sopstveni ego sputava da se poveže sa drugima. Ove osobe često zaboravljaju da smo u suštini svi povezani i da jedino što nas razdvaja od drugih je svest o sopstvenom telu, a kada je nefunkcionalno upotrebljena onda se zove egom. Osobe sa ovim položajem su harizmatične i mogu uticati na velike grupe ljudi.

Hiron u osmom polju ukazuje na strahove vezane za smrt, odvajanje od drugih ljudi, napuštanje, potrebu za kontrolom. Na nekom nesvesnom nivou, Hiron u osmom polju može imati čisto karmički uticaj, najviše u vezi sa iskustvima iz prošlog života, a koji opet mogu imati veze sa okultnim, naglom smrću, ubistvima i slično. Razumevanje karmičkih strahova ima za posledicu transformaciju i samoisceljenje, te bolje razumevanje tuđeg ponašanja i motiva što je oslobađa potrebe za kontrolom.

Hiron u devetom polju se odnosi na krizu vere. Osoba može biti sumnjičava i nepoverljiva prema različitim učenjima. Može se striktno držati jednog uverenja, nemajući razumevanja za druge. Osoba u stvari sve vreme traga za istinom i nekim višim smislom, ali ne prihvata mogućnost da svaki čovek ima svoju istinu i svoju koncepciju Boga. Svoje stavove često pokušava da nametne drugima. Ima sjajne filozofske uvide i može biti veliki učitelj i spiritualni vođa.

Hiron u desetom polju se odnosi na otkrivanje sebe kroz karijeru, napredovanje, slavu. Istovremeno osoba će u jednom delu svog života morati da žrtvuje svoj status zbog nekoga, to obično može biti partner, neko iz porodice. Osoba treba da nauči i izleči potrebu da bude najbolja i prihvaćena zbog onoga što je stvorila. Status se stiče kroz spremnost da ga se odreknemo kada nam više nije potreban.

Hiron u jedanaestom polju se odnosi na ispunjenja koja dolaze kroz prijatelje, organizacije, lično zalaganje i volju, kao i pomaganje drugima, volontiranje i izražavanje lične slobode. Osoba ima potrebu da učini nešto veliko za društvo u kome živi, ali često se dešava da ne vidi na koji način bi mogla da pomogne. Može se desiti i da su njene želje izvan njenih mogućnosti i zato svaka promena šire sredine treba da krene od promene neposredne sredine, u ovom slučaju kroz aktivnosti volontiranja.

Hiron u dvanaestom polju se odnosi na žrtvovanje zbog drugih. Osoba ima naglašenu intuiciju i potrebu da kroz odricanje i duhovnost nađe mir i prenese ga drugima. Međutim, ove osobe mogu imati i veoma osetljiv nervni sistem, mogu biti skloni depresiji i teškim mislima. Ovim osobama je potreban neko ko će ih motivisati i usmeriti u samorazvoju. Potrebno je da razviju veru u sopstvene sposobnosti i intuiciju. Mogu biti opterećene misticizmom i idejama do te mere da zaborave da ideja treba da služi čoveku, a ne da njime vlada.

Hiron po astrološkim znacima

Hiron u Ovnu se brzo regeneriše, ali i brzo ranjava. To je osoba koja intuitivno prepoznaje šta joj ne služi i kako može time da ovlada i da stvari reši u svoju korist. Međutim, kao i svaki Ovan, ova osoba može odbijati pomoć drugih u isceljenju, pogotovo partnera. Moć izlečenja dolazi iz unutrašnje snage, ali to ne znači da u potpunosti isključuje spoljašnju.

Hiron u Biku je postojan, on se regeneriše kroz vreme i ovozemaljske stvari. Regeneriše se kroz uspostavljanje praktičnih vrednosti u odnosu na okolinu, a najviše partnera. Regeneracija je spora, ali trajna i učinkovita. Podržan dobrim aspektima, osobe sa Hironom u Biku pronalaze mir i isceljenje kroz prirodu i zdravu hranu.

Hiron u Blizancima se regeneriše kroz kontakt sa drugim ljudima, kroz razmenu ideja, kroz pokret. Osoba svoju unutrašnju snagu otkriva na ekspresivne i kreativne načine, po mogućstvu u kontaktu sa grupom. Ova osoba može drugima da pomogne kroz jaku logiku, zaključivanje, praktične savete. Reč je ta koja isceljuje kod pozicije Hirona u Blizancima.

Hiron u Raku predstavlja isceljenje koje je uslovljeno emocijama, psihom, podsvešću, unutrašnjom potrebom za pripadanjem. Osoba je celog života u potrazi za porodicom, za identitetom kroz zajedništvo. Da bi osoba otkrila svoj identitet, mora osvestiti i prihvatiti ranjivost koju često pokušava da sakrije ne samo od sebe, već i od svoje porodice.

Hiron u Lavu ima unutrašnju potrebu da bude prihvaćen, voljen i cenjen. Prirodno, ima želju da pomogne, ali i da vidi zahvalnost za takav čin. Mora naučiti kako da čini nešto za drugu osobu bez motiva da će mu se vratiti istom merom. Osoba treba da se oslobodi očekivanja, a uvežbava zahvalnost i velikodušnost.

Hiron u Devici najčešće doživljava krize na planu logike, radnih navika, reda i organizacije. Izlečenje dolazi kroz skromnost, prihvatanje i veru u tuđe sposobnosti. Ova pozicija Hirona je često sumnjičava prema drugima i njihovoj sposobnosti da će stvari završiti do kraja. Moraju otkriti svoju poniznost i čistotu kroz otpuštanje kontrole i preterane brige za druge. Mogu biti sjajni lekari i učitelji.

Hiron u Vagi se ispoljava kroz ljubavne veze, zajedništvo, porodicu i umetnost. Ova osoba drugima može pomoći kroz savetovanje, aktivno slušanje. Taktika i diplomatija joj daju prednost u kontaktima sa ljudima. Vrlo lako može da nasluti tuđe namere i pravovremeno odgovori na njih. Međutim, najveće krize koje bude doživljavala biće vezane za brak i strah od napuštanja partnera.

Hiron u Škorpiji se odnosi na krize identiteta, strasti i volje. Osoba se oseća kao da nigde ne pripada i da je niko ne razume. Da bi sebe izlečila mora najpre da prihvati da je nesavršena, takođe treba da nauči kako da otpusti stvari i kako da se oslobodi straha da nikada neće imati dovoljno onoga što joj potrebno.

Hiron u Strelcu se odnosi na izlečenje putem vitalnosti, svesti, energije, povezivanja sa višom svešću. Ove osobe mogu imati problema sa prihvatanjem drugačijih stavova. Najveće krize će doživljavati u oblasti obrazovanja, filozofije, zakona, jer će im biti teško da prihvataju pravila koja nisu sami osmislili. Pravo oslobođenje dolazi od saznanja da poštovanje pravila ne znači nužno i veru u njih, već praktično funkcionisanje u datom vremenskom periodu.

Hiron u Jarcu leči druge uspostavljajući organizaciju, red i normu. Često može biti rigidan, bez razumevanja i konzervativan u odnosu na druge, ali i u odnosu na sebe, pa će u tim oblastima najveće krize doživljavati. Dešavaće se da ljudi sa ovom pozicijom budu opterećeni pravilima, previše pravila ih guši, a premalo čini nemotivisanim i bez cilja. Veoma su mudri i lako uče iz sopstvenih grešaka. To znanje treba da prenesu i na druge.

Hiron u Vodoliji donosi idealizam, ideju o boljem životu i ljubavi koja prevazilazi pojedinca. Međutim, rana ovog Hirona je pasivnost, fanatizam, nemogućnost da se osoba odvoji od ideje i praktično je sprovede. Osoba otkriva svoju unutrašnju snagu kroz zajedništvo i empatiju, ali i kroz nezavisnost i slobodu. Mora da nauči kako da prevaziđe svoju tvrdoglavost i često rezervisan stav prema ljudima koji žele da uspostave dublji emocionalni kontakt.

Hiron u Ribama se odnosi na žrtvovanje sopstvenih želja zarad višeg cilja. Ovde je pojedinac svestan da je samo jedan mali deo univerzuma i da je njegova moć, koliko god bila individualna, zapravo deo veće celine. Misticizam ove pozicije je veoma naglašen, on leči kroz poeziju, meditaciju, odricanje. Rane na koje ova pozicija upućuje su vezane za preteranu zavisnost od drugih, ulogu žrtve, zbunjenost i preteranu emotivnost.

 

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rešenja Vašeg problema

Saznajte šta Vas očekuje u budućnosti.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK