Astrofon21

Dete u znaku Raka-Vaše dete Rak ima veoma kreativnu, maštovitu i intuitivnu inteligenciju…..

Astrologija je kompleksna nauka, koja je na sledećim stranama tretirana uopšteno iz nužde. Ja bih, međutim, volela da kratko razmotrim mehanički deo teme, u pokušaju da ispravim bilo kakve zablude koje čitalac može imati.
Cinik obično pita: ’Kako predviđanje za bilo koji zodijački znak može biti tačno za svakoga ko je rođen pod tim znakom?’ Očigledan odgovor je, naravno, da svi horoskopi moraju biti opšti, osim ako astrolog nije u mogućnosti da barata sa specifičnim detaljima koji se tiču sata, mesta i dana rođenja.
Na primer, uzmimo osobu rođenu 03. 09. Uopšteno govoreći, on ili ona, je Devica, jer se Sunce nalazi u tom delu neba koji pripada Devici od 24. 08. do 23. 09. , iako ovo varira od godine do godine. Takođe moramo uzeti u obzir poziciju Meseca, koji ulazi u novi znak, otprilike, na svakih 48. sati. Recimo da je dana koji smo uzeli kao primer, bio u Blizancima, ako je tako, onda je naš subjekat Devica/Blizanac. (Ovde mora biti objašnjeno da Sunce vlada voljom i osećanjima, a Mesec podsvešću, tako da će naš subjekt imati volju Device i podsvest Blizanca.)
Idući dalje, moramo razmotriti znak koji se izdiže iznad horizonta u tačnom trenutku rođenja. Ovo je kontinuirani proces promene, pošto svakom znaku treba otpirlike dva sata da pređe preko horizonta. Recimo da su se datog sata na horizontu uzdizale Ribe, u tom slučaju bi izgled našeg subjekta bio izgled Ribe. Sada je naš primer Devica/Blizanac/Riba. Ova procedura se nastavlja kroz svih devet planeta, od kojih svaka oslikava po neku osobinu subjektove maske; posmatramo njihov položaj, znake u kojima se nalaze, i aspekte koje obrazuju jedne sa drugima, sve to igra važnu ulogu. Ako astrolog iskalkuliše i protumači ova kretanja, onda bi smo imali ono što je poznato kao natalna karta. Zbog stalnih promena na nebu, osobe sa istim natalnim kartama su veoma retke, ali to se očigledno dešava, kada su dve bebe rođene na istom mestu i u isto vreme. U ovom slučaju će, pošto su oboje dobili identične darove, okolina biti odlučujući faktor, koji će diktirati koje karakteristike će biti korišćene konstruktivno, a koje destruktivno.
Vratimo se na naš primer, zapazite da su sve tri bitne stavke u njegovoj ličnosti, u različitim znacima, tako da naš slučaj nije tipična Devica. Ali, s druge strane, ako se nekoliko planeta nalazi u Devici, onda će naš subjekt ispoljavati sve osobine istinske Device.
Konačno, kviz koji se nalazi na kraju svakog poglavlja posvećenog pojedinačnom znaku, će omogućiti čitaocima da odrede da li je njihovo dete tipičan predstavnik svog znaka ili ne. Ovo nije pouzdano kao natalna karta, ali je značajna pomoć roditeljima.
Astrologija treba biti korišćena kao vodič za otkrivanje karaktera – to je njena primarna i prava svrha – a ja verujem da ni ne postoji bolji oblik analize karaktera.
Ona nam omogućava da učimo o nama samima, o našim prijateljima i deci, i kada te informacije shvatimo i svarimo, postaje nam lakše da prihvatimo svoja i tuđa ograničenja, što neizbežno vodi unutrašnjem miru.

Vaše dete rođeno je između 22. juna i 22. jula, u trenutku kada Sunce ulazi u znak Raka; taj je znak vođen Mesecom, koji jedini na njega vrši uticaj predstavljajući majku, simbolišući porodicu, ženu, zrenje, dušu, maštu, plodnost, prošlost, san, unutrašnji svet snova,fantaziju, začeće…
Treba da imate u vidu da se mali Rak ne projektuje lako u budućnost i snove, već naprotiv, u želji da nikada ne odraste; srećan je ako je zaštićen od svoje majke, porodice. On voli da ostane mali, voljen, štićen, dobro hranjen, mažen; nikada ne zaboravlja moć i vaše nežnosti, ljubav, i zaštitu, pa će rasti sa velikom nostalgijom za vraćanjem na materinske grudi i ognjište.
Dete Rak nije licemerno, ali ipak mora da shvati da se uvek ne sme zloupotrebiti tuđa emotivnost i sentimentalnost, da bi se postigao željeni cilj. Ono živi u prošlosti kao i pravi mali rak koji simbolizuje znak, korača čas unapred, čas unazad. Ono kolekcionira i skuplja hiljade predmeta: stare krpice, razglednice, školjke, pisma, razbijene igračke, drage uspomene…Ni govora o bacanju njegove stare lutke ili lopte, ili nekog muzičkog instrumenta! U sebi ono sadrži dve ličnosti, izvesnu dvostrukost, dva lica koja se mešaju: jedno introvertno, neodlučno, mračno, privrženo prošlosti i običajima, drugo, ekstravertno, koje obožava promene, uvek u potražnji novih senzacija, emocija i avantura…
Dragi Roditelji, vaša je uloga teška i sastoji se u pružanju prave pomoći detetu, da se ne bi uvuklo u neki mračni svet svoje obilne imaginacije, kao i u lenjost i kontemplativni život. Naprotiv, njega treba što više terati da izađe iz svoga oklopa, iz sebe, šetajući se vedro i veselo u realnom svetu, čije su opasnosti manje nego što ih ono zamišlja.
Kada je vaš mali Rak u pitanju treba znati da on ne žuri da odraste. Srećan je što je mali, što je zaštićen od svoje majke i porodice. Plaši se da će, kad odraste, izgubiti deo vaše ljubavi i nežnosti i trudi se da pokaže kako mu je neophodna vaša zaštita, pažnja i ljubav. Vaše dete se plaši nepoznatog, nepredvidljivog i stalno se vezuje i krije iza vaših skuta. Ono živi između stvarnosti i svoje mašte. A njegova mašta je izuzetno bogata, kreativna i umetnički nadarena. Zato mu je potrebna čvrsta osnova kako bi bilo sasvim sigurno da će brzo pronaći svoj mali svet, da neće zalutati i izgubiti se. Nije spremno da rizikuje i trudi se da se skoro identifikuje sa svojom okolinom.
Vaše dete veoma suptilno doživljava ambijent u kome se nalazi i razna emotivna stanja kroz koja prolazi. Misleći da je to slučaj i sa drugim osobama ono često pokušava da zloupotrebi tuđu osetljivost i sentimentalnost, mada u suštini nije ni licemerno ni zlonamerno. Morate mu pomoći da shvati da to nije dobar metod za ostvarenje željenog cilja. Usled svoje preosetljivosti vaše dete trpi veliki uticaj mesečevih mena. Njegovo emotivno stanje, njegov unutrašnji mir, velike bure emocija i strasti, naizmenično se smenjuju, Zato je u pojedinim fazama njemu neophodna roditeljska nežnost, pomoć i pažnja. Bez nje ono samo veoma teško može prebroditi ove promene. Za vaše dete se nikad ne može prognozirati kako će izgledati.
Ono je nežno i simpatično, veselo i tužno u isti mah, plašljivo, duboko emotivno. To je zato jer ono u sebi sadrži dva lica koja se međusobno bore za prevlast i međusobno prepliću. Prvo lice je introvertno, vezano za porodicu, privrženo prošlosti, navikama, inhibirano i neodlučno. Drugo lice je ekstravertno, željno promena emocija, avantura i dinamike. Vaša pomoć je neophodna detetu kako se ne bi uvuklo u ljušturu sveta svoje imaginacije, lenjost i inertnost. Treba ga usmeravati da se što više kreće u realnom svetu, veselo i optimistično, kako bi uvidelo da su opasnosti spoljašnjeg sveta manje nego što ono zamišlja. Vaše dete je osoba maštovite, intuitivne i zato veoma kreativne inteligencije. Možete biti sigurni da ono ima sklonosti ka umetnosti u svim njenim oblicima. Ta sklonost nosi sa sobom specifično viđenje svega što mu se dešava. Zato će, recimo, kada priča o bilo čemu, sve okititi i obojiti, preterati u doživljavanju svake pojedinosti i na kraju se u svemu tome izgubiti ne uspevajući da iskaže suštinu.
Nemojte ga koriti zbog toga, naprotiv, pohvalite njegovu imaginaciju, ali ga naučite da stvari postavi na svoje mesto. Jer ono ne ulazi u suštinu stvari i nema racionalan pristup. Rakovi, slično Ribama, osećaju stvari uz pomoć svoje intuicije i velikog senzibiliteta. Vaš zadatak je da ne potiskujući to što je urođeno vašem detetu, uvodite u ” celu priču ” i logiku, racio i na taj način pomognete vašem detetu da uspostavi pravilnu komunikaciju sa realnim svetom. Bogatstvo sa kojim vaše dete opaža svet oko sebe je vrlo raznovrsno, vedro i živahno. Ono zna da se izrazi pričajući, pišući, pevajući, svirajući ili slikajući. Zato mu nabavite potrebne rekvizite kako bi se izrazilo na adekvatan način, kroz igru. Animirajte ga ličnim primerom i učestvujte sa njime u svemu tome. Vaša podrška i bavljenje njime su za njega od presudnog pozitivnog uticaja. Na taj način ga veoma jačate i učite da budućnost pruža velike mogućnosti za sreću i uspeh. Vaše dete će celog života biti, u izvesnoj meri, zavisno od drugih i njihove ljubavi.

 

INTELIGENCIJA
Vaše dete Rak ima veoma kreativnu, maštovitu i intuitivnu inteligenciju, sa mnogo sklonosti za umetnost, upravo zbog te svoje nesigurnosti i staha, patnje i bola….Vaše dete Rak će, pričajući vam o bilo čemu, svaki događaj obično obojiti, okititi, preterivati u doživljavanju svega, pa ga zato naučite da “postavi stvari na svoje mesto”, ali ga i pohvalite za njegov dar za priču i izmišljotine.
Radoznalo, ono ipak neće ići u suštinu stvari, koje ne ume da objasni racionalno; ono, kao i Riba, “oseća” stvari, situacije. Njegova inteligencija i smisao će se razvijati u funkciji porodičnog ambijenta ljubavi. Dakle, vi, Roditelji, imajte najvažniju, presudnu ulogu, jer je vaše dete, u svom svetu.
Kako je intuitivno, senzibilno na uspomene, prošlost, nesvesno, njegovo bogatsvo opažanja je vrlo raznovrsno, živahno, vedro. Ono ume da se izrazi pričajući, pišući, zamišljajući, pevajući i svirajući! Zato mu treba nabaviti i dati prave knjige, prave igračke, slike, materijal koji bi osvežio i obogatio, hranio njegovu maštu, objašnjavajući mu razliku između njegove percepcije stvarnosti i prave realnosti.
Ako treba da izražava svoje snove i fantazije pišući, modelirajući, slikajući, svirajući (najpre!), bilo u kom kreativnom domenu, da se ne bi uvuklo u neki svoj svet mašte, u krativnosti će naći sebe i velike radosti, korisno se razvijajući, cvetajući…

LJUBAV
Bez roditeljske ljubavi, dete Rak ne može rasti harmonično, niti sudelovati u svakodnevnom životu. Njegov odnos sa drugima određen je njegovom majkom: ona vrši na njega ogroman uticaj. Ovo je dete uglavnom, vrlo zavisno u toku čitavog života od drugih i njihove ljubavi. Treba voditi računa da mu se ipak ne pokažu ni sve nežnosti da se ne pretera s ljubavlju i njenim izlivima, da kod njega ne bi došlo do izvesne latentne hipersenzibilnosti. Ili, čas po čas, ukazujte mu na vašu ljubav i naklonost. I najmanju promenu vašeg raspoloženja ona tumače kao odbacivanje, čak agresivnost, jer je preosetljivo. Onda se odmah skriva u svoju ljušturu, prepunu košmara, verujući da ga ne volite. Dolazak druge bebe kod ovog deteta može da ima katastrofalne posledice. Njegova ljubomora nije uvek opravdana. Zato treba odmah reagovati i tražiti izlaz i pomoć.

 

PRIJATELJSTVO
Osnovno je da bude u kontaktima sa drugima, da se ne bi zatvaralo u ljuštutu i tumaralo koje kuda samo, postajući i samoživo. Druga će mu deca naprotiv, svojom različitošću doneti nove elemente i spoljašnjem svetu.
Što više izbegavate nepoželjnu decu, a pozivajte drugare koji će mu pomoći da se eksterizira, izađe iz sebe i oklopa. Rođeni je pripovedač, on će im pričati priče koje ponekad imaju kao osnovu reporterski vid događaja, dopunjen i izmenjen. Inače, nežan, veran, skeptičan, on ponekad ima utisak da ga okolina ne voli, što kod njega izaziva promenu raspoloženja.
Vrednujte njegove kvalitete, stimulišite ga, to će mu pomoći da se postepeno afirmiše posebno u umetnosti.
Objasnite mu da ga vi i dalje volite i da je novorođenčetu potrebna vaša, ali i njegova pažnja i ljubav. Prosto ga involvirajte u sve što se dešava oko nove bebe. Prijateljstvo i druženje sa drugom decom istog uzrasta je važno za pravilan razvoj vašeg malog Raka. To je najbolja prilika da on ” izađe iz svog oklopa “, kako u njemu ne bi tumarao gubeći kontakt sa realnim svetom i postajući samoživ. Iako je stidljiv i emotivan mali Rak će u kontaktu sa drugom decom razvijati svoje ambicije, prouzrokovane skrivenim rivalstvom, tražeći načina da se iskaže i nametne. Vaše dete će se u školici ili školi interesovati za rad onoliko koliko mu vaspitač ili nastavnik pokloni poverenja i ljubavi. Njemu je neophodna toplina ambijenta da bi ga stimulisala. U protivnom će brzo izgubiti volju i biti samo fizički prisutan. Škola je veoma važan faktor odvajanja vašeg deteta od majčine suknje.

VASPITANJE
Ono je često presudno kod ovog deteta. Ovo dete se često plaši života, ne rugajte mu se zbog toga, već ga naučite da izrazi ono što oseća. Treba sa njim stvoriti dijalog, da se nebi zatvorilo u sebe. Jedino će mu urođena kreativnost pomoći da izađe iz svog oklopa, stvarajući neko muzičko, poetsko ili slikarsko delo, pored ostalog, jer je Rak, kao i Riba višedimenzionirani stvaralac. Ako nađe u tome sebe, u stanju je da uporno ide do kraja. Stidljivo i plašljivo kao što već rekosmo, ovo se dete plaši nepoznatog. Mnogi ga predmeti plaše, kao i mrak, što može izazvati pravu paniku u njegovoj duši.

Podržavajte ga i volite, ali ne forsirajte ga u nečemu ako vidite da ide teško. Isuviše mlako vaspitanje, blago i popustljivo ne bi mu pomoglo da izađe iz svojih snova i adaptira se na društveni život i igre.Njegov odnos prema drugima određen je odnosom prema roditeljima koji na njega vrše ogroman uticaj, posebno majka. Zato je bitno da taj odnos između njega i vas pravilno postavite vodeći računa o tome da je to za njega osnova celokupnog kasnijeg odnosa sa drugim osobama. Nemojte preterivati u nežnostima i izlivima ljubavi jer ćete ga na to naviknuti kao na normalnu pojavu, a to baš nije slučaj u realnom svetu. Moglo bi se desiti da takav odnos očekuje i od drugih osoba, što bi ga učinilo izuzetno zavisnim i ranjivim. Kod malih Rakova treba obratiti pažnju, znatno više nego kod dece rođene u drugim znakovima, kada je u pitanju dolazak druge bebe. Kod njih to može imati katastrofalne posledice i potrebna je vaša taktičnost. Mali Rak živi u strahu da bude napušten pa dolazak drugog deteta kod njega taj strah višestruko pojačava.

 

OBRAZOVANJE
Dete Rak će se interosovati za rad onoliko koliko mu njegov vaspitač pomogne i pokloni poverenja i ljubavi. Njemu je potrebna toplina ambijenta da bi ga stimulisala. U protivnom, on će se umanjiti, ostavljajući utisak da bi rado spavao i po školskim klupama. Dakle, škola je vrlo važan faktor za ovo dete.
Ne treba se zavaravati misleći da je mali Rak izgubljen u svemiru, naprotiv, svi koji mu stanu na put u to se mogu uveriti.
Uspostavite dobar kontakt sa njegovim vaspitačima i nastavnicima i zajednički pomognite vašem detetu da uspešno prebrodi ovu veliku i za njega bolnu promenu.

IGRE
Dete Rak, dečak ili devojčica, ima neodoljivu potrebu da se dugo igra sa lutkama, jer je to znak začeća. Mali Rak ne voli mnogo akciju, on je miran, tih, ali ako ga nešto zainteresuje, on će ići do kraja igre, u stanju i da se potuče iz svih svojih snaga da bi izašao i kao pobednik.
Da bi dostigao praktičan smisao i životnu logiku, pozivajući se na svoj kreativni duh, ponudite mu i naučne igre, savremene koje će mu pomoći da posmatra, otkriva hronologiju, redosled događaja, časova, meseci, dana, godišnjih doba, itd. Naučite ga, isto tako, da sređuje boje ili crteže po nekom logičnom redu.

SPORTOVI
Bavljenje sportom se preporučuje i vašem detetu. Tu su na prvom mestu sportovi na vodi. Mada ga sport ne privlači kao umetnost ono može postići lepe rezultate u raznovrsnim sportovima.
Njegov prirodni element je voda: on je u njoj srećan, prijatno se oseća i uživa, zato to iskoristite i privolite ga da pliva, a kasnije praktikujte i skijanje, vaterplo, ronjenje, veslanje. Ovo dete voli da nosi pecaroški pribor, ali isključivo da bi uživalo u talasanju vode, žuborenju reke i sl.
Sport ga ne privlači kao umetnost, ali bilo šta da preduzme, ono to radi iz čiste ljubavi. Najzad, treba da se oproba u igri, plesu, za šta je, kao i za muziku, veoma obdareno.

 

ZDRAVLJE
Što se zdravlja tiče, Rakovi imaju osetljiva pluća i stomak. Znaju da budu hipohondri, ali su dosta otporni na bolesti, mada su često krhkog izgleda.
Iako prilično krkog izgleda, ovo dete je ipak rezistentno. Često preplašeno, puno strepnje i košmara, ono živi pod jednim pritiskom neuroze, kao i svi vodeni, umetnički znaci, u večnom unutrašnjem konflitku, što se odražava fizičkim reakcijama, digestivnim problemima, TBC-om i dr. Naučite ga da ne žuri, da rasporedi svoje vreme, da lagano jede, izbegavajući buku, televiziju, radio i sl.
Gurman, ne odoleva slatkišima svake vrste. To je tip nervozan sa velikom potrebom za snom, da bi fizički održavao svoje snage. Njemu je potreban jod (riba,školjke), kalcijum (sir, jogurt, pomorandže i limun, žumance), kao i dosta tečnosti.

Astro centar

Pozovite astologa ili maga i rešite životnu dilemu. Astro centar nudi sveobuhvatne usluge astrologije koje vam mogu pomoći da otkrijete ono što je u skladu

Read More »

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rešenja Vašeg problema

Saznajte šta Vas očekuje u budućnosti.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM