Astrofon21

Arhetip znaka Raka-Tajna znaka Raka je u osećanjima!

Sam znak Raka je sačinjen iz dva dela, dva spiralna dela koji teže da bude jedno. U suštini, to je spiralna galaksija; oni se spajaju u svom dodiru, srcu.
Priroda znaka Raka je priroda porekla. Naše poreklo je iz galaksije, odnosno iz spiralne galaksije. Ljudima se veoma često dešava da imaju veoma lokalizovan osećaj svog porekla, a ova spirala je naše poreklo – činjenica je da smo potekli iz ove a ne neke druge galaksije, i to je dom, kuća koja živi duboko u srcu svakog od nas. Odakle god da smo došli, to se desilo odavde, iz ovog dela i to je naš najdublji koren i poreklo. se u jednom trenutku spojili i stvorili život (stvorivši nas) veoma često nisu jedno. Veoma često u poreklu natusa boravi različitost roditelja, odnosno jednostavno ono što boravi u priči o Zevsu i Heri. Zevs je, iako je imao troje dece sa Herom, imao i nebrojeno mnogo dece bilo sa boginjama, bilo sa ženama sa zemlje, i stalno je imao afere. Ta razlika između onoga što Hera, kao zaštitnica svetosti predstavlja – posebno svetosti braka, i Zevsa koji je ovo stalno kršio, što je nju povređivalo i izazivalo kod nje osvetničke pobude, dovodi do svih kasnijih problema na svakom koraku. Potrebno je samo posmatrati simboliku znaka Raka.
Usput, naša galaksija se zove Mlečni put i to je put koji dolazi iz majke. Dvojnost znaka Raka je prisutna na relativnom nivou i tu nastaju svi problemi. Kada budemo ujedinili dvojnost znaka Raka izaćićemo iz svih problema a naš dom u osnovi postaje ovaj znak. To je suština porekla. Dvojnost dolazi iz jednostavne činjenice – načinjeni smo od dvoje roditelja, i to se spojilo u jedno. Ipak, ko su to dvoje roditelja? Znak Raka sačinjen je od Meseca i od Jupitera – Mesec je tu u sedištu, a Jupiter egzaltiran. I evo nam njih dvoje – Here i Zevsa koji su zajedno, prvi par iz kojeg nastaje sve ostalo; oni su primarna priča. Ovo je Herin znak, najženskiji znak, znak one koja je zaštitnica braka i koja nosi duboko u sebi vernost prema Zevsu. To je puna slika ova dva bića koja čine ta dva dela – jedan je Herin, drugi je Zevsov.
Vrlo često, mi živimo razdvojeno. Mi vidimo Raka kao dvojni znak zato što i naši roditelji, koji su rak je ono biće koje je jedino pristalo da bude na Herinoj strani i koje se odazvalo Herinom pozivu u svojoj zavisti spram Herkula. Ona je tražila nekoga ko će pomoći Hidri sa kojom se Herkul borio da stane na stranu Hidre a ne Herkula, pošto ga je mrzela jer je on bio Zevsov vanbračni sin. Ona je zapravo mrzela njegovu decu veoma često i ta mržnja je jedan deo koji takođe živi u znaku Raka – s jedne strane su osećanja koja su divna, i sa druge strane, vrlo lako i sva ostala osećanja koja dolaze iz lošeg Marsa – jer tu je Mars u padu, a Saturn u izgonu. Tako postoji i druga strana Raka koja nije samo Mesec i Jupiter, kao jedna pozitivna priča o dvoje, o mužu i ženi, o jednoj porodici; to je znak koji nosi i sva sećanja na sav bes, na sve loše emocije koje su ostale upravo usled kršenja vernosti, usled porodičnog nesklada, usled dubokih emotivnih povreda koje stvaraju loš odnos Marsa i Saturna. I gde god da vidimo loš odnos Marsa i Saturna uvek možemo pomišljati na genetiku, jer su to samo osećanja iz Raka, pošto su Mars i Saturn takođe delovi Raka, koji nastaju kao njegove negativne osobine i karakteristike. Mars je u Raku u padu, a u priči Hera šalje Raka da se bori protiv Herkula. Taj rak izgleda strašno – ima oklop, izgleda kao tenk, sav je naoružan, ima klješta … ali je mekan iznutra. On dolazi hrabro, uspravi se i uštine Herkula, najvećeg čoveka, međutim Herkul ga jednostavno zgazi i tu je kraj priče o Raku. Hera ga je zatim stavila na nebo, iz lojalnosti, tako da u priči o Raku imamo jedan važan faktor, a to je lojalnost svake vrste, a pre svega ona lojalnost koju žena nosi prema mužu, kao čuvar braka što je Hera bila, ali i lojalnost na svakom drugom nivou – jer jedini se Rak odazvao njoj.

 

Mi ovde vidimo prirodu tog bića koje je veoma osetljivo, tanano – Rak je mekan, on ima samo jedan oklop koji je kod nas izražen u onoj meri u kojoj Saturn – kao oklop stoji, i klješta – Mars, kojima napada. Svaki odnos te dve planete u lošem odnosu uvek je znak problema koji su bili u genetici, prošlosti a provlače se kroz genetiku odnosa muškarca i žene. Ovaj znak u sebi nosi tajnu koju nasleđujemo, tajnu odnosa muškog i ženskog. Ovo je znak koji spaja ta dva konačno u jedno. Ako natus uspe da spoji muški i ženski deo u sebi, uspe da bude Zevs koji će biti veran Heri, ili da bude Hera koja će oprostiti Zevsu i konačno, kao što je i na kraju bilo u mitološkoj priči sa Herkulom, u kojoj na kraju kada Herkul završava svoj život, mu ona daje svoju ćerku Hebu za ženu. Tako Herkul biva venčan njenom ćerkom Hebom, zaštitnicom večne mladosti pri čemu ga ona i posinjuje. Ovde Zevsa i Hera postaju jedno.
U jednoj dubini, svako od nas nosi u sebi ovo poreklo, ovu priču o različitosti roditelja, o različitosti njihovih roditelja, i to su svi emotivni problemi – oni koji su najdublji, koje natus nosi usled različitosti roditelja i usled nečijeg neverstva. Na Olimpu su se stvari odigravale tako što je Hera bila vrhovna gospodarica zajedno sa Zevsom i zaštitnica braka. Uvek mu je bila verna, ali kad god bi otkrila njegovo neverstvo najpre bi izbila strašna svađa nakon čega bi došlo do pomirenja, da bi on posle to ponavljao uvek iznova i iznova.
To je tako funkcionisalo, ali tu nastaju oni glavni, prvi problemi koje mi prenosimo jedno preko drugog. Sve što je jednom natusu potrebno u životu da uradi to je da u sebi spoji Zevsa i Heru da bi dobio ovu sliku univerzuma, univerzuma kao jedno, da bi omogućio da život bude snažan, da bi mogao da živi onu maksimalnu vrednost koju Jupiter egzaltiran u Raku nudi.

Zbog čega je uopšte Jupiter egzaltiran u Raku, ako mi znamo da je Rak radio protiv Jupiterovog dela, Zevsa ? Rak je napadao Herkula, njegovog sina jer ga je Hera poslala. Rakovska zemlja je Izrael. Zbog čega se uzima da je sveta hrišćanska zemlja upravo Izrael, u kome je Hrist ubijen? Zbog čega u svom neprijatelju mi imamo maksimalnu egzaltaciju, zbog čega dobijamo da je Jupiter najjači u srcu neprijatelja, usred onoga što je suprotno od nas ? Radi se o tome da, da bi neko živeo ove vrednosti koje može nuditi Jupiter, šta god one predstavljale da li je to veliko znanje, velika mudrost, sjajne pozicije, mogućnost putovanja, odlaska, promene konačno, mora da pronađe, otkrije svoje poreklo kao nešto mnogo veće, ne samo kao jedan lokalni deo, kraj ove planete u kojem mi živimo. Ni naše osećanje da je ovo naša planeta nije dovoljno, to je još uvek lokalpatriotizam. Naš pravi patriotizam je osećanje pripadnosti ovoj galaksiji a da bi smo to dobili mi moramo biti egzaltirani u srcu svog neprijatelja. Mi moramo napraviti da ono što su naši preci, što je naše poreklo, što je uvek nama jedini neprijatelj u ovom životu u kojem živimo jer njihove grehe sada mi imamo da ispravljamo, bude prevaziđeno.

I svaki loš odnos Marsa i Saturna, u bilo kojoj vezi je uvek deo Marsa koji je u padu u Raku jer tada on ispoljava svoje loše dejstvo, kao i Saturna koji je u izgonu u Raku jer tada on ispoljava svoje loše dejstvo. Drugim rečima, ako mi imamo bilo koju lošu kombinaciju Marsa i Saturna, ili spram bilo čega, povezujmo ih sa poreklom, sa poreklom koje nosi duboko emotivno nezadovoljstvo u kojem neka žena ne oprašta nekom muškarcu.

I rat na ovoj planeti se uvek vodio kao rat između Herinih i Zevsovih sledbenika. Uvek smo imali čitava plemena na ovoj zemlji koja su bila sledbenici Here, i koji su bili suprotnosti i ratovali su sa onima koji su bili sledbenici Zevsa. To je razlika i tada mi dobijamo borbu, borbu za bilo čime – za teritorijama itd. ali to je borba između muškog i ženskog. Ukoliko bi smo želeli da imamo potencijal znaka Raka – što je Mesec-Jupiter, što je nekome natalno već dato; ako hoćemo da ga živimo u punoj svojoj vrednosti shvatimo da ovi oklopni delovi Raka i delovi sa klještima, gde su Saturn i Mars, da oni moraju biti smireni, moraju biti bez loših aspekata, bez napregnutog momenta koji će uvek ukazivati na to da mi ne možemo živeti egzaltaciju Jupitera dok ne rešimo primarne momente unutar svoje genetike, i unutar svoje porodice. Kako bi smo mi mogli živeti negde u dalekom inostranstvu, ako osećamo da tamo pripadamo, ako nam 4. to ne da – a ne da nam ako Saturn i Mars prave lošu aspekturu , ako postoji neka stvar nekog davnog osećanja gde Hera hoće kroz nas da se bori protiv nekoga. Mi moramo tu stvar dovesti u izmirenje, to je prvi dug prema precima i to je jedina stvar koju mi moramo da odradimo da bi smo mogli dalje da živimo ono što je više. Ali čovek ne može da živi više dok nije sredio ovo, jer nema ničeg važnijeg od toga u ovom životu nego da sredimo svoju osnovu 4. kuće i serije 4., jer to je ona osnova odakle natus može da dobije vrhunsku poziciju i da nađe svoju pravu priču. Na osnovu čega ćemo mi biti sretni u braku, ako nismo načinili sretnim svoje gene, roditelja i predaka koji su međusobno ratovali jedni protiv drugih, ili jedni drugima nisu oprostili? To se prenosi kroz nas, jer ne shvatamo da svaka žena u sebi obavezuje muškarca da prihvati njeno Sunce, a on nju da ona prihvati njegov Mesec. Ako ne rešimo tu stvar na nivou sopstvenog porekla, ako ne pomirimo te suprotnosti, ako prvo ne prihvatimo svoje roditelje i pretke, i ne nađemo opravdanje za svakog od njih; ne nađemo mir, mir njih u nama; ako mi njih oboje ne nosimo sretnima u sebi, ako to ne uradimo ni mi nemamo mogućnost da iskoristimo potencijal svog srećnog života sa nekom drugom osobom gde bi Mesec i Jupiter bili baš kao Hera i Zevs.

Tajna znaka Raka je u osećanjima. To je ono što nosi osećanje, nezavisno od toga da li su naši roditelji, preci, živi ili nisu – ne moraju biti, ali mi nosimo ta osećanja, i to je strukturisano u nama. U Raku su upravo u tom spiralnom kodu, u toj galaksiji spiralno sačuvana sva sećanja, sva sećanja borave u znaku Raka i to je genetika. Geni su nosioci sećanja na osobine predaka. Oni žive upravo kroz ovaj znak, ovu seriju i ukoliko mi ne načinimo spoj znaka Raka tako da izgleda kao ova galaksija, ukoliko oni ostanu razdvojeni, ukoliko stanemo na bilo koju stranu – mi nemamo sopstvenu osnovu da živimo Mesec i Jupiter, da živimo ženu i muža i to na onom idealnom nivou. Jer, oni predstavljaju vrhovnog boga i njegovu ženu, dakle imamo odnos Zevsa i Here koji su u Panteonu na samom vrhu što predstavlja u našem životu pravu, idealnu osobu. Kako ćemo imati idealnu osobu ako su nam geni potpuno rastureni ? Mi kao natus moramo ih nositi u osećanju kao jedno, tako duboko, nezavisno od svih ostalih stvari. Naša osećanja ne smeju da budu poremećena jer ovaj znak upravlja upravo tom tajnom, tom strukturom osećanja. Samo ako su osećanja perfektna, mi dobijamo ovaj oblik spiralne galaksije. Ako su osećanja razdvojena, jedna spirala ide kod jednog roditelja, ona druga kod drugog i eto nam dvojnog znaka i čitave mitologije, i svih daljih problema u kojima će neminovno zbog tih osećanja doći do ratova i sukoba…

 

Po mitologiji, Zevs je ima o afere a Hera to nije volela, pa su oni stalno bili u ratu, u sukobu koji se odražavao svuda na planeti zemlji. I dan danas kada vidimo naglašen znak Raka, imamo često problem sa genetikom – to može biti Rak na Ascendentu, što natusa često već povezuje sa 4. kućom i serijom 4., i tu postoji znak neke sudbine, on je već na nečijoj strani pa treba pratiti na čijoj je to strani. Ako je neko Rak Asc a ima Mars i Saturn u lošem aspektu, onda znamo koji deo priče ide, i koji deo je povezan sa genetikom. On se ovde uopšte ne pita – kroz njega živi ova priča o poreklu, i tu pričamo o precima, poreklu u kojem majka nije oprostila ocu, baba dedi itd. i to živi u našim osećanjima, međutim mi smo tu rođeni sa mogućnošću da spojimo te suprotnosti, samo je bitno da budemo dovoljno mudri, da ne stajemo na bilo koju stranu već da u osećanju držimo njih dvoje zajedno. Dete je ono koje stvara roditelje. U meri u kojoj mi budemo mogli u sebi samo da ne stanemo ni na jednu od te dve strane već da ih oboje podržimo i da živimo to jedno od kojeg smo mi napravljeni jeste taj jedan trenutak u kojem su oni jedno, i tada ćemo videti kako će oni da postanu skladni. Spontano, oni postaju skladni. Ako nisu među živima, njihovi duhovi postaju smireni. Ali to je za nas važno jer tad šta god da je naš Zevs, ili naš Mesec u životu, što su simboli našeg idealnog muža, idealne žene – oni se nalaze. Velika je sreća ako smo rođeni sa dobrim odnosom ove dve planete, da nas porodica podržava u najboljem osećaju.
Treba pratiti šta postoji – da li postoje, i u kojoj meri u ovom dvojnom znaku, negativna osećanja koja nisu svesna kategorija, već što ide kroz nas. Dovoljno je da imamo neudoban odnos Saturna prema nečemu i pojavljuje se osećaj straha, potrebe da se branimo i ne prihvatamo, to dolazi opet zbog problema Raka koji nas podseća na neka sećanja koja postoje u genetici, uvek izazvana primarno tim delom jednog neverstva, ili ako je Mars onda je to negativno osećanje besa, ako je Mars loše postavljen. Ukoliko sa druge strane imamo srećnu priču o Mesecu i Jupiteru, gledamo u kojoj meri je to jer jedno od ova dva ima tendenciju da prevagne, iako ponekad mogu ići i jedno i drugo zajedno pa ćemo imati jednu i drugu stvar u životu.
No, sigurno je da život počinje odavde. Sigurno je da je ovo najdublji početak i samim tim najveća tajna manifestovanog života. Treba posmatrati naš Mesec jer da bi smo razumeli Raka, moramo razumeti ove planete, gde je šta otišlo, jer je to ono što nam je natalom dato. Onaj ko uspe da ovlada ovim znakom, tim osećajem u sebi, osećajem u kojem roditelji stoje iza njega kao jedno, on postaje nepobediv. Kada bi smo imali osećaj u svakom trenutku da su roditelji iza nas, u bilo kom trenutku koji nam u životu nije udoban, imali bi smo ogromnu snagu. Ali, natus to često nema. Ukoliko to nije doživeo iz porodice, ukoliko svoje roditelje ne drži kao jedno, i njegova slabost se izražava u nekom trenutku. Ali, ako su naši roditelji od kojih smo mi postali jedno s nama, mi postajemo nepobedivi, problem nestaje, i to je ogromna sila koju bismo mi mogli imati. Zato je ovo znak koji sadrži jako veliko znanje, jako veliku tajnu, a to znanje sadržano je u tom osećanju u spiralno uvijenim kodovima memorije koje mi samo osećamo. Maksimum svekolikog znanja sadržan je na 15. stepenu Raka, upravo u tački u kojoj se dva spiralna kruga dodiruju i nastaje jedno, zato je to u centru Raka. To je tačka u kojoj se dve suprotnosti naše porodice, našeg znaka Raka spajaju i tu je ekstremno znanje. Mi znamo sve, sve znanje je strukturisano u našim osećanjima. U tom dodiru nama se otvaraju vrata, otvara se vertikala, i ovde imamo tajnu spajanja jednog i drugog.

 

Znak Raka, kao 4. znak, nastao je spajanjem 1. i 3. znaka upravo kao što je i Hera koja je predstavnik ovog znaka nastala iz spoja Ree i Kronosa, brata i sestre. U grčkoj mitologiji su i Zevs i Hera bili brat i sestra. Sve što je dalje, biće u redu i razvijaće se ali iz ovog znaka nastaje sve ostalo. Konačno, na kraju života – što ovaj znak i predstavlja – početak i kraj života – meri se koliko naša galaksija liči na ovu. To je ono čime se meri kvalitet duše. Ako hoćemo da znamo kako izgleda naša duša, ona tako izgleda, izgleda spiralno spojena suprotnostima a njeno izvorište, njena suština jeste sam Bog – 15. stepen Raka u kojem se oni spajaju. To je maksimalno znanje. Mi znamo sve, samo treba da spojimo svoje roditelje. Da bi smo imalo dobro osećanje, moramo krenuti od roditelja. Mi ne možemo imati dobar osećaj prema svojoj ženi ukoliko nemamo dobar odnos prema svojim roditeljima, prema poreklu, i ne prema njima pojedinačno jer mi njih moramo držati kao jedno. To je apsolutna istina, i da nije bilo tog jednog trenutka koji je apsolutno istinit, koji je trenutak spajanja te dve suprotnosti, ne bi ni nas bilo sada. Prema tome, nikada nismo pozvani da imamo bilo kakav negativan osećaj, već smo pozvani samo da svoje roditelje spojimo u sebi. Mi smo odgovorni za njihovu nestabilnost. Taj stepen odgovornosti, ako ga prihvatimo, oslobađa nas i daje nam prava egzaltiranog Jupitera, daje nam mogućnost da budemo sretni i da imamo svog pravog partnera. Ovo je ključno znanje.
Dakle, znak Raka je prvi vodeni i on u sebi nosi potpuno novo polje koje do sada u evoluciji znakova ovog kruga nismo imali, jer to je polje koje je vezano za jedno nestabilno stanje, za osećanja koja svugde prolaze i ispunjavaju čitav ovaj prostor. Stoga, je krajnje osetljivo raditi s njim. Sve što mi možemo da radimo u životu je upravo u ovom znaku. Mi možemo raditi samo sa sopstvenom dušom, sa sopstvenim osećajima koji treba da budu skladni. Zajedno sa tim razvija se i Svest, i to Svest Jupitera na 15. Raka – totalno znanje, što je totalno znanje o svom poreklu, totalno znanje o svemu, totalna moć; jednostavno, vrhovni Bog; naša prava velika priča, naš pravi Ja. Imamo jednostavan osećaj da, koliko su nam planete kao što su Mars i Saturn koje su negde poslate i koje će napadati nas, sve dok mi napadamo, i biti negde problem sve dok ne naučimo da svojim roditeljima oprostimo, i njihovu međusobnu neslogu da vidimo kao potpuno jedinstvo. Tada, svi ostali neprijatelji počinju da otpadaju. O ovome moramo razmišljati, jer je to ujedno i krajnji domet gde naše misli mogu da dopru, kao što nulti stepen Raka predstavlja trenutak u kojem naše misli nestaju i upadaju u san.

Kraj Blizanaca je deo koji dodiruje početak Raka i zato je to najdalji deo dokle uopšte možemo da dođemo svojim mislima; to jeste onaj deo koji se pretvara u osećanja, koji ulazi duboko izvan polja racionalnog. Naravno, ono što se događa ljudima kada uđu u znak Raka to je da vrlo lako izgube tu svest o sebi, vrlo lako zaspu, nestanu a to se događa ako mi imamo dvojnost, nešto razdvojeno, i ne možemo održati stalnu svest. Tada nećemo moći da uđemo dovoljno duboko u sebe, jednostavno zaspaćemo pre nego što dođemo do te dubine znanja i osećaja. Ali ako imamo taj fini, nedodirnut osećaj mira, imaćemo sposobnost da budemo prisutni, i budni u sebi na bilo kojoj dubini. Setićemo se svih svojih prethodnih egzistencija, svega onog što je spiralno sadržano u svakom natusu. Odatle počinje naš kod reprogramiranja sudbine. Zato je ovaj znak maksimalno važan.
Ako neko ima u znaku Raka Mars ili Saturn, oni predstavljaju u ovom životu vrlo direktnu poruku koja se odnosi na roditelje – majku pre svega, koja će negde zbog nečega biti povređena, ali ta vrsta povrede koja negde nije ispravljena, taj bes koji je ostao da negde traje ovde će učiniti da svi dalji plodovi koje ostvarimo budu srušeni. Nekada to dovede do rušenja kuće, do izbeglištva, do problema u zemlji, da ono što se gradi bude srušeno jer je upravo to ono što je Hera radila. Šta može jedino biti spas – jedino vrlo snažan Jupiter može da zaustavi Heru od krajnje destrukcije. Ništa nije opasnije nego taj osećaj nezadovoljene, prevarene žene; njen osećaj je izuzetno neudoban i ako ta žena nije osetila zadovoljstvo, kao naša baka ili prabaka, ili majka, to je ostalo negde nama a mi smo jedan od potomaka koji će naleteti na njen bes. Ta stvar je toliko prisutna ovde, da moramo biti iznad bilo koje potrebe da prosuđujemo šta je ispravno, jer samo sledimo ovaj osećaj .

Ukoliko je natusu dato, s druge strane, da ima Mesec ili Jupiter koji je povezan sa znakom Raka, on ovde ima mnogo više onaj deo priče u kome postoji za njega njegov ne samo idealan dom, nego i idealan partner. Ovde postoji onaj deo priče gde su Zevs i Hera zajedno, a samo će dispozitor reći da li će ostati zajedno ili će se eventualno desiti da Zevs opet uđe u neki problem. Ali, glavna stvar koja je ovde natusu data s ovim je velika podrška, i najbolje stvari od genetike. Ako već možemo da biramo kada ćemo imati svoju decu, treba gledati da ima jaku priču sa Jupiterom, u onoj meri u kojom možemo, iz Raka jer ćemo time podržati da dobije ono najbolje iz genetike. Ako je još i Mesec dobar, izvlačimo najveću silu. Ne postoji bolji aspekat za život od dobrog odnosa Meseca i Jupitera, tu smo dobili od gena najbolje što smo mogli i imamo sjajnu predispoziciju da pronađemo idealnu drugu polovinu jer kad to pronađemo, naš život dobija smisao. Ovo je znak zaštitništva braka i mi volimo da vidimo da je vladar 7. kuće otišao u 4. kuću ili u znak Raka jer on generalno govori o porodici, ali pitamo se uvek da li će to ostati tako, jer ovaj ovde znak je dvojni, i ako dispozitor kaže drugačije – automatski dolazi deo priče o neverstvima i problemima. Mora se voditi računa da se ovo spoji, jer ako to dobro spojimo povezali smo ceo horoskop, pošto sve ide odatle.

Reljef u znaku Raka je trenutno takav da sam početak znaka Raka jeste u principu sretnog upliva, pre svega zbog određenih fiksnih zvezda koje se tu trenutno nalaze, ali i zbog određene prirode dekanata i pentada koje su unutar njega, tako da je priroda prvih desetak stepeni povoljna i pozitivna. Zvezde koje se ovde nalaze trenutno su zvezde iz konstelacije Blizanaca i zanimljivo je da se ovde nalazi zvezda Dirah, na 5. stepenu, koja daje sreću u karijeri ili uspeh u umetnosti samo po sebi.

Astro centar

Pozovite astologa ili maga i rešite životnu dilemu. Astro centar nudi sveobuhvatne usluge astrologije koje vam mogu pomoći da otkrijete ono što je u skladu

Read More »

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rešenja Vašeg problema

Saznajte šta Vas očekuje u budućnosti.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM